Инверсионный шезлонг

Обратный шезлонг или инверсионная скамья помогает телу уравновесить дневную перегрузку позвоночника, выравнивает тело по оси и благодаря частичному или полному наклону постепенно и благотворно воздействует на позвоночник, позвонки, межпозвоночное пространство и диски, которые помогают тело естественным образом до идеального положения позвонков, дисков, ребер, сравнивает положение мышц по отношению к позвоночнику и позвонкам. Наклон лежака выбирают постепенно от 15 ° до 60 ° и более с учетом субъективных ощущений. Процедура перфузирует тело, поэтому сначала нужно повесить руки к земле, чтобы кровообращение могло идти адекватно и не нагружало голову и мозг в одностороннем порядке. Волосяные фолликулы и кожа имеют прекрасную перфузию. На скамейке все очень скоро научатся удерживать «состояние невесомости» в полной плоскости или просто осторожно наклоняя руку, чтобы снова принять положение головой вниз или вверх. Положение стоя меняется на противоположное. Упражнения на этой скамейке могут помочь организму улучшить состояние позвоночника, сделать ходьбу более легкой и приятной, кровообращение поддерживает волосяные луковицы и клетки мозга, снабжение их кислородом и необходимыми веществами. Попробуйте нашу инверсионную скамью хотя бы 5 минут с нашей помощью.

 Inverzní lehátko neboli inverzní lavice  pomáhá tělu vyrovnat celodenní přetížení páteře, srovnává tělo do osy a díky částečnému nebo plnému náklonu  působí postupně a blahodárně na páteř, obratle, meziobratlový prostor a ploténky   tak, že mírný tah, váha těla  a zemská tíže, případně jemné pohyby dopomáhají přirozenou cestou  tělu k ideálnímu  postavení obratlů, plotének, žeber, srovnává postavení svalů vůči páteři a obratlům. Sklon lehátka se volí postupně od 15°po 60°i více,  s ohledem na subjektivní pocity. Procedura prokrvuje tělo, je správné proto nejprve  vyvěsit ruce směrem k zemi, aby krevní oběh mohl proudit přiměřeně a nezatěžoval jednostranně hlavu a mozek. Nádherně se prokrví vlasové cibulky, pleť. Na lavici se každý velmi brzy naučí udržet  "stav beztíže" v naprosté rovině, nebo pouhým jemným vychýlením ruky se dostat do polohy hlavou dolů či naopak  zase nahoru. Střídá se poloha ve stoje a  obráceně.  Cvičením na této lavici  lze dopomoci tělu ke zlepšení stavu páteře, ke snadnější a příjemnéjší chůzi, prokrvením dochází k podpoře vlasových cibulek i mozkových buněk, k jejich zásobení kyslíkem a potřebnými látkami,. Vyzkoušejte alespoň na 5 minut naši inverzní lavici s naší dopomocí.