INFORMACE K ROZVOLN2N9

Aktuální harmonogram rozvolňování: 

 wellness provozovny jsou až v 5. balíčku, 

i pro naše wellness tedy platí, že možná bude možné otevřít dne  24/5, nebo vždy  7. den (v pondělí) po tomto termínu , bude-li již jen potvrzených  50 osob COVID pozitivních na každých 100 tis. zdravých  osob v ČR